Zainwestuj dobrze
swój 1%

Chcąc przekazać 1 procent podatku nie ponoszą Państwo żadnych opłat, dodatkowo wpisanie odpowiednich adnotacji w druku zeznania podatkowego nie powinno zająć Państwu zbyt dużo czasu, gdyż nie jest to skomplikowane!

Jesteśmy Ochotniczą Strażą Pożarną „Stołpno” w Międzyrzecu Podlaskim. Nieustannie szkolimy naszych członków oraz doposażamy naszą jednostkę w sprzęt ochrony przeciwpożarowej aby profesjonalnie służyć społeczeństwu w sytuacji zagrożenia życia czy mienia.

Niezwykle ważna w naszych działaniach jest prewencja, ponieważ uważamy, że lepiej jest edukować w zakresie bezpiecznych zachowań niż ratować w trudnych sytuacjach.

Prowadzimy Spotkania Prewencyjne w szkołach, zakładach pracy, na imprezach masowych. Wśród wielu działań istotnie ważna jest dla nas integracja społeczna, dlatego też realizujemy projekty społeczne czy organizujemy różnorodne imprezy mające na celu wzmacnianie więci grupowych. Zajmujemy się outdoorem, grami symulacyjnymi i fabularnymi, a także zabawami i tańcami integracyjnymi, prowadzimy warsztaty i używamy  do tego wszelkich narzędzi dostępnych w naszej strażnicy.

Każde wsparcie wykorzystujemy w 100 %.
Każdą darowaną złotówkę co najmniej podwajamy.
Każdy nasz członek działa na zasadzie wolontariatu.
Każde nasze działanie wykonujemy z maximum zaangażowania.
Każdą wolną chwilę, wraz z sercem wkładamy w nasze działania.

Skrót sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej „Stołpno” w Międzyrzecu Podlaskim za rok 2015 przedstawionego na Sprawozdawczym Zebraniu Członków OSP „Stołpno” 9 stycznia 2016 roku

Skrót sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej „Stołpno” w Międzyrzecu Podlaskim za rok 2014 przedstawionego na Sprawozdawczym Zebraniu Członków OSP „Stołpno” 31 stycznia 2015 roku