plakat RWNajbliższe terminy:
– 19-21 i 26-28 maja
– 2-4 i 9-11 czerwca
(dokładny rozkład zajęć udostępnimy indywidualnie po skompletowaniu grupy min. 10 osób)

Osoby ubiegające się o udział w szkoleniu zobowiązane są do:
– posiadania wiedzy i umiejętności dotyczących ratownictwa oraz technik pływackich,
– posiadania kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,
– posiadania kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (w przypadku większej ilości osób chętnych, jesteśmy w stanie zorganizować taki kurs).

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy zapoznać się z regulaminem oraz wysłać zeskanowane, wypełnione i podpisane zgłoszenie na adres mailowy wskazany w ogłoszeniu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie dostaną się na szkolenie z powodu braku miejsc, mogą otrzymać propozycję kolejnego terminu. Nieczytelne zgłoszenie zostanie odrzucone.

Koszt szkolenia 1300 zł

Prosimy również pobrać i dostarczyć poniższe dokumenty:

Osoba kontaktowa:

  • Karol Szmytko
  • e-mail: karol.szmytko@strazpozarna.org.pl
  • telefon: 728 823 613

plakat KPP A3 2Zajęcia odbędą się w terminach 27-28 maja 2017 oraz 3-4 czerwca 2017. Ilość miejsc ograniczona!

(dokładny rozkład zajęć udostępnimy indywidualnie po skompletowaniu grupy mix. 30 osób)

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Po ukończeniu Kursu KPP uczestnicy otrzymują Zaświadczenie z nadaniem tytułu Ratownika zgodnie z Art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zajęcia prowadzone będą według standardów Europejskiej Rady Resuscytacji 2010 oraz według ITLS (International Traum Life Support).

Szkolenie jest odpłatne w kwocie 450 zł

Prosimy również pobrać i dostarczyć poniższe dokumenty:

Osoba kontaktowa:

  • Karol Szmytko
  • e-mail: karol.szmytko@strazpozarna.org.pl
  • telefon: 728 823 613

Szczegóły wkrótce…

Szczegóły wkrótce…