Historia

W roku 1927 późną jesienią odbyło się ogólne zebranie mieszkańców ówczesnej wsi Stołpno, na którym wysunięto wniosek o zorganizowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. W dniu 24 października 1927 roku zatwierdzony został przez Wojewodę Lu­belskiego Statut Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Stołpno, gm. Zahajki.

Zorganizowana OSP w Stołpnie uzyskała poparcie Hrabiego Andrzeja Po­tockiego, który ze swych dóbr wydzielił w roku 1929 plac pod budowę remizy z ogrodu owocowego z dóbr międzyrzeckich, położonego w przedmieściu Stołpno Międzyrzeca, w skrzyżowaniu się przedłużenia ulicy Prezydenta Narutowicza (obecnie Partyzantów), z ulicą utworzoną przez domy Stołpna (obecnie Kościuszki) w formie wieczystej dzierżawy na okres siedmioletni, licząc od dnia 1 lipca 1932 roku do dnia 1 lipca 1939 roku. Akt notarialny spisano 27 października 1932 roku.

Do pierwszego Zarządu OSP Stołpno weszli: Prezes – Aleksander Szablak, V–ce Prezes OSP – Stanisław Chodźko, Sekretarz OSP – Alfons Krasnodębski, Naczelnik OSP – Jan Kieruczenko, Z–ca Naczelnika OSP – Jan Jakubiuk, Gospodarz OSP – Jan Pietruszka, Skarbnik OSP – Jan Ni­kończuk.

Czytaj więcej…

Kadencja od 9 stycznia 2016 roku

Członkowie Zarządu:
Prezes: dh Adam Paluszkiewicz
Wiceprezes/Naczelnik: dh Karol Szmytko
Zastępca Naczelnika/Gospodarz: dh Sylwester Wilczyński
Sekretarz/Opiekun MDP: dh Tomasz Łukaszuk
Skarbnik: dh Izabela Trochymiak

Członkowie Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący: dh Adam Chodźko
Członek: dh Katarzyna Grądkowska
Członek: dh Jolanta Łaziuk

od 22 X 2016:

Dowódca ŻMDP: dh Katarzyna Wasąg
Z-ca Dowódcy ŻMDP: dh Klaudia Barysz

Dowódca MMDP: dh Kacper Protaś
Z-ca Dowódcy MMDP: dh Wojciech Szpura

 

01.X.2015 – 22.X.2016:

Dowódca ŻMDP: dh Karolina Zaniewicz
Z-ca Dowódcy ŻMDP: dh Aleksandra Sobolewska

Dowódca MMDP: dh Kacper Protaś
Z-ca Dowódcy MMDP: dh Karol Korolczuk